Контрольна робота №2 Будова речовини

Контрольна робота №2 Будова речовини

Варіант 1

1. (1 б) Повітря під поршнем стиснули. Чи зміниться за цих умов маса повітря?

а) Так; б) ні.

2. (1 б) Газоподібні тіла зберігають:

а) форму; б) не зберігають ні форми, ні об'єму;

в) об'єм; г) форму і об'єм.

3. (1 б) На якому малюнку – 1, 2 чи 3 – про­цес взаємного проникнення частинок різних рідин показаний правильно?

а) 1; б) 2; в) 3.

4. (1 б) 20 г/см3 = ... кг/м3; 400 дм3 = ... м3.

а) 0,02 і 0,4; б) 20000 і 0,4; в) 20000 і 40; г) 0,02 і 40.

5. (1 б) При зменшенні швидкості хаотичного руху молекул тіла його температура...

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється.

6. (1 б) Швидкість першого тіла під час взаємодії з другим тілом змінилася більше, ніж у другого, це означає, що...

а) маса першого тіла більша; б) маса першого тіла менша;

в) маси обох тіл однакові.

7. (1,5 б) 3 якої речовини виготовлено тіло, маса якого 5 кг, а об'єм 0,002 м3?

а) дуб; б) скло; в) лід; г) залізо.

8. (1,5 б) Встановіть відповідність:

A) кг/м3; 1. об’єм;

Б) хв; 2. час;

B) мл; 3. густина;

Г) °С. 4. площа;

5. температура.

9. (3 б) Скільки цеглин можна завантажити на тритонний автомобіль, якщо об'єм однієї цеглини 2 дм3? Густина цегли 1800 кг/м3.

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав

rkq.deutsch-service.ru simply.radioritual.ru human.mfk-millenium.ru wjq.deutsch-service.ru